80 امتیاز

دونر گوشت

دونر گوشت

تومان
79 امتیاز719 ساعت

3,000 تومان
تخفیف

دونر مخلوط

دونر گوشت - دونر مرغ

79,000 تومان تومان
69 امتیاز

دونر مرغ

دونر مرغ

تومان
69 امتیاز

رویال استیک

استیک - ژامبون - پنیر

تومان
62 امتیاز95 ساعت

5,000 تومان
تخفیف

رویال برگر

برگر - ژامبون - پنیر

62,000 تومان تومان
40 امتیاز

رویال فیله مرغ

فیله مرغ

تومان
69 امتیاز

رویال کراکف

کراکف - ژامبون - پنیر

تومان
53 امتیاز

رویال کوکتل پنیری

کوکتل پنیری - ژامبون - پنیر

تومان
43 امتیاز

رویال هات داگ

هات داگ - ژامبون - پنیر

تومان
10 امتیاز

زاپاتا

استیک - فیله مرغ - ژامبون -

تومان
20 امتیاز

ویژه حرفه ای مخصوص

استیک - فیله مرغ - ژامبون - هات داگ - پنیر

تومان
64 امتیاز

ویژه امین

برگر - فیله مرغ - ژامبون

تومان
50 امتیاز95 ساعت

5%
تخفیف

چیز برگر ذغالی

برگر - پنیر

2,000 تومان تومان
49 امتیاز

برگر ذغالی

برگر

تومان
55 امتیاز

برگر ذغالی ویژه

برگر - پنیر - قارچ

تومان
65 امتیاز

بیکن برگر

برگر - بیکن - پنیر

تومان
77 امتیاز

چوریتسو برگر

چوریتسو - برگر - پنیر

تومان
40 امتیاز

ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ - پنیر

تومان
75 امتیاز

زبان

زبان

تومان
40 امتیاز

ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت - پنیر

تومان
42 امتیاز

فیله مرغ با پنیر

فیله مرغ - پنیر

تومان
69 امتیاز

مغز و زبان

مغز - زبان - پنیر

تومان
58 امتیاز719 ساعت

10%
تخفیف

مغز و فیله مرغ

مغز - فیله مرغ - پنیر

58,000 تومان تومان
58 امتیاز

مغز

مغز - پنیر

تومان
57 امتیاز

یونانی

استیک - فیله مرغ - پنیر

تومان
63 امتیاز

رست بیف

فیله گوشت - پنیر

تومان
64 امتیاز

استیک

راسته گوساله - پنیر

تومان
37 امتیاز

هات داگ با پنیر

هات داگ - پنیر

تومان
59 امتیاز

کراکف

توضیح مختصر

تومان
45 امتیاز

کوکتل پنیری

کوکتل پنیری

تومان
32 امتیاز

هات داگ

هات داگ

تومان
59 امتیاز

کراکف کبابی

کراکف کبابی

تومان
29 امتیاز

سوسیس بندری

سوسیس بندری

تومان
40 امتیاز

چوریتسو

چوریتسو - پنیر

تومان
10 امتیاز

زبان و فیله

زبان و فیله - پنیر - پیاز جعفری

تومان
40 امتیاز

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی - ژامبون - پنیر

تومان
25 امتیاز

سیب زمینی

سیب زمینی

تومان
50 امتیاز

سیب زمینی دونر پنیری

سیب زمینی - دونر

تومان
105 امتیاز

پیتزا مخصوص بزرگ

ژامبون - سوسیس شکاری - رست بیف -

تومان
77 امتیاز

پیتزا مخصوص متوسط

ژامبون - سوسیس شکاری - رست بیف - پنیر

تومان
79 امتیاز

پیتزا دونر متوسط

دونر گوشت - ژامبون

تومان
107 امتیاز

پیتزا دونر بزرگ

دونر گوشت - ژامبون

تومان
79 امتیاز

پیتزا رست بیف متوسط

رست بیف

تومان
107 امتیاز

پیتزا رست بیف بزرگ

رست بیف -

تومان
70 امتیاز

پیتزا مرغ و قارچ متوسط

فیله مرغ

تومان
98 امتیاز

پیتزا مرغ و قارچ بزرگ

فیله مرغ

تومان
67 امتیاز

پیتزا پپرونی متوسط

پپرونی

تومان
96 امتیاز

پیتزا پپرونی بزرگ

پپرونی

تومان
8 امتیاز

نوشابه قوطی فانتا

نوشابه

تومان
8 امتیاز

نوشابه قوطی کوکا

نوشابه

تومان
8 امتیاز

نوشابه قوطی اسپرایت

نوشابه

تومان
10 امتیاز

دوغ خوشگوار

دوغ

تومان
4 امتیاز

آب معدنی

آب

تومان
10 امتیاز

دلستر لیمویی

دلستر

تومان
8 امتیاز

نوشابه قوطی زیرو

نوشابه

تومان
99 امتیاز

گوشت پرسی یک نفره

دونرگوشت

تومان
194 امتیاز

گوشت پرسی دو نفره

گوشت

تومان
88 امتیاز

مرغ پرسی یک نفره

مرغ

تومان
168 امتیاز

مرغ پرسی دو نفره

مرغ

تومان
94 امتیاز

مخلوط پرسی یک نفره

گوشت - مرغ

تومان
184 امتیاز

مخلوط پرسی دو نفره

گوشت - مرغ

تومان
50 امتیاز-95 ساعت

5%
تخفیف

چیز برگر ذغالی

برگر - پنیر

2,000 تومان تومان
79 امتیاز-719 ساعت

3,000 تومان
تخفیف

دونر مخلوط

دونر گوشت - دونر مرغ

79,000 تومان تومان
62 امتیاز-95 ساعت

5,000 تومان
تخفیف

رویال برگر

برگر - ژامبون - پنیر

62,000 تومان تومان
58 امتیاز-719 ساعت

10%
تخفیف

مغز و فیله مرغ

مغز - فیله مرغ - پنیر

58,000 تومان تومان
An unhandled error has occurred. Reload 🗙